PEELBRONNEN

een digitaal archief over de Peel

PEELBRONNEN is de bronnencloud van het project Peel van Hans van de Laarschot uit Asten. Sinds januari 2014 doet hij onderzoek naar de Peel bij het Nationaal Archief te Den Haag. De hoeveelheid gegevens over de Peel in de archieven bij het NA is gigantisch. Hij stelt ze graag beschikbaar aan iedereen die daar belangstelling voor heeft of de gegevens voor wat dan ook kan gebruiken. Let bij publicatie wel op de citeerinstructie van het Nationaal Archief en verwijs ook naar Peelbronnen. Bij elke bron is de specifieke citeerinstructie genoemd.

Naast de digitale Peelbronnen zijn ook Peelbronnen in papieren brochurevorm uitgegeven.

Via www.peelbronnen.nl is Peelbronnen te openen door bij elk onderdeel te klikken op Lees meer en daarna op  Deze link.

De cloud zal regelmatig worden aangevuld. De eerste informatie is geplaatst op 25 mei 2016 bij gelegenheid van het symposium over de Peel-Raamstelling van het Peelnetwerk. De eerste aanvulling was op 1 juli 2016. Bij elk onderdeel is in de Bron- en citeerinstructie de datum van plaatsing aangegeven. De nieuwe aanvullingen zijn gepland (onder voorbehoud) voor elke eerste dag van een maand.

NIEUW per 15 december 2019

MENSEN > Tweede Wereldoorlog > Gesneuvelde Duitsers > Duitse begraafplaats Ysselsteyn

Map:

* Ontstaan en inrichting [1946-1951]

NIEUW per 1 december 2018

MENSEN > Tweede Wereldoorlog > Gesneuvelde Britten >

Mappen:

* Begraafplaats Mierlo

* Begraafplaats Nederweert

* Begraafplaats Venray

MENSEN > Tweede Wereldoorlog >  Gesneuvelde Duitsers > Begraafplaats Venray

NIEUW per 1 november 2018

MENSEN > Tweede Wereldoorlog > 

Mappen:

* Gesneuvelde Britten

* Gesneuvelde Duitsers

* Overleden burgers

NIEUW per 1 juli 2018

PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlage 57 (de landrechten van Venray uit 1562).

NIEUW per 2 juni 2018

PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 55 en 56.

NIEUW per 1 mei 2018

PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 47 tot en met 54.

NIEUW per 3 april 2018

PEELRAPPORTEN | 2.1 PEELRAPPORT 1912

 RAPPORT nopens eene verkenning van de Peel en aangrenzende terreinen in de laatste helft  van de maand Augustus 1912 met (kaart)bijlagen. De verkenning is uitgevoerd door de kapiteins Forbes Wels en Fortanier in  de noordelijke en de zuidelijke Peel. Aan het rapport gaat een kritische vergelijking vooraf met een rapport dat gelijktijdig door 1ste Luitenant H. Rooseboom over de Peel is gemaakt.  Het rapport is 54 pagina’s groot met 5 bijlagen, waarvan 2 kaarten. Naast de militaire aspecten bevat het rapport gegevens over  de cultuur- en natuurhistorie van de Peel. Het rapport bevat naast anekdotes van Peelkenners veel namen van Pelen, plaatsen, bedrijven en personen. Daarom is op de 54 bladzijden van het rapport een index gemaakt. Deze is als apart bestand in de map opgenomen.

NIEUW per 1 maart 2018

Een aantal stukken over de Peel-Raamstelling uit het ‘Geheim Archief van de commandant van het Hoofdkwartier Veldleger’.

PEEL-RAAMSTELLING | 1.1 KAZEMATTEN >

* Map Instructies (kazematten, hindernissen, etc.)

PEEL-RAAMSTELLING | 1.3 INUNDATIES >

* Map 2.13.16 844

PEEL-RAAMSTELLING | 1.4 TROEPENINDELING >

* Map IIIe Legerkorps

NIEUW per 1 en 2 februari 2018

1. PEEL-RAAMSTELLING | 1.1 KAZEMATTEN | * Bouw kazematten

Met documenten over de bouw in 1939-1940 van de kazematten bij:

– Neerkant – Helenaveen – Griendtsveen

– Neerkant – Beringsebrug – Roggelsebrug

6. PEELARCHEOLOGIE | 6.1 Helm van Deurne

Met enkele brieven en krantenknipsels over de vondst en de restauratie van de Romeinse ‘gouden helm’ die in 1910 bij het turfsteken in de Deurnse Peel bij Helenaveen is gevonden.

NIEUW per 1 januari 2018

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

Het vervolg van de aanvulling op 1 december 2017 (zie hieronder). Het dossier is nu geheel in Peelbronnen opgenomen met uitzondering van het bruggenrapport.

NIEUW per 1 december 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.0 VOORBEREIDINGEN VERDEDIGING PEEL

met documenten over pogingen van de Generale Staf om van de Peel een ondoordringbare verdedigingslijn te maken. Het moerassige karakter van de Peel moest zoveel als mogelijk behouden blijven. Aan Peelgemeenten en bedrijven werd gevraagd te stoppen met ontginnen. Onderwaterzettingen (inundaties) zorgden voor een grotere ontoegankelijkheid. Wegversperringen werden gepland. Onderzocht werd hoe bruggen over de Peelkanalen konden worden vernield. Het als papieren Peelbronnen 2 uitgebrachte rapport over de bruggeninventarisatie in de Peel is onderdeel van dit dossier. Het rapport is nog niet digitaal opgenomen. (N.B. de op 1 december 2017 opgenomen documenten vormen de eerste helft van het dossier. De scans zijn niet volledig bewerkt; dus geen optimale kwaliteit.)

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 41 tot en met 46.

NIEUW per 1 november 2017

3. PEELNATUUR / 

De dossiers van de Commissie van Advies inzake Natuurmonumenten van het Staatsbosbeheer over: Banen en Sarsven / De Zoom / Klotterpeel / Kruispeel / Grootte Peel (Astense Peel en Ospelse Peel) / Vredepeel

NIEUW per 1 augustus 2017

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 33 tot en met 40.

NIEUW per 1 juli 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.5 Verslagen Duitse inval / Overige verslagen

– Dagboek van het Stafkwartier van de Territoriaal Bevelhebber in Noord-Brabant over 10-30 mei 1940

– Rapport van kolonel J.L. Schmidt over de gebeurtenissen in Noord-Brabant in de meidagen van 1940

– Rapport over de verplaatsingen van het Stafkwartier van de Peeldivisie van 10-15 mei 1940

NIEUW per 1 juni 2017

3. PEELNATUUR / De Zoom

4. PEELONTGINNINGEN:

> Behoud Peel

> Ruilverkavelingen > Ruilverkaveling Sluis 13

NIEUW per 1 mei 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.4 Troepenindeling / Peeldatachement: Samenstelling Peeldetachement.

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 23 tot en met 32.

NIEUW per 1 april 2017

1. PEEL-RAAMSTELLING / 1.4 Troepenindeling / Peeldatachement: Munitiedepots Deurne, Milheeze en Venray.

Met correspondentie en situatietekeningen van de in 1937 te bouwen munitiedepots in Milheeze, Deurne (Neerkant en bij De Halte) en Venray.

5. PEELGRENZEN / Peelgrens Brabant – Overkwartier van Gelderland / Tractaat van Venlo 1716: de bijlagen 13 tot en met 22.